Zikrin Önemi

By | 25 Aralık 2014

dualar1Zikrin Önemi : Zikir, Allah’ın ismini kalpten ve gerekirse sesle anmaktır. Zikir, ibadet kastıyla Allah’a yapılan her çeşit hamd, şükür ve duaya denir.

Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i tevhit gibi mübarek ibadetler de birer zikir sayılmışlardır. Kalabalığın içinde Allah’a ibadet yapmak kastıyla yapılan her çeşit iyi iş ve hareketler de zikir sayılmıştır. Görülüyor ki zikir için belirli bir zaman yoktur. Gündüzü ve gecesi aynıdır. Allah’ın ismi gönülden de söylenir, dilden de. Kalp ve dil ile Allah’ın adını anmak için, sabah ve akşam vakitleri daha uygundur. Hiç zikir dersleri olmayan kimselerin bilhassa bu zamanlarda Allah’ı anmaları çok yerinde olacaktır.

Kuran-ı Kerim’e göre, zikir için başlıca esaslar şunlardır:

Tenzih (Teşbih), Hamd, Tekbir, İstiğfar, Tevhit. Bu manaların karşılığındaki isimler şunlardır: Sübhânallah, Elhamdülillah, Allâhu Ekber, Estağfirullah, Lâ ilâhe illallah.

Bu zikirlerin sıra ile Türkçe karşılıkları şunlardır:

Sübhânallah: Allah’ı noksan sıfatlardan uzak tutarım (tenzih ederim) ve üstün vasıflarla vasıflarım.

Elhamdülillah Hamd yalnız Allah’a yapılır ve O’na şükrederim.

Allâhu Ekber: Büyüklük Allah’a mahsustur. (En büyük Allah’tır.)

Estağfirullah: Allah’tan günahlarımı bağışlamasını dilerim.

Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur.

Zikir her yönü ile mübarek bir ameldir. Kalplerin şifası zikirdir. Zikri hem dil ve hem de kalp ile yapmalıdır. Aynı zamanda kimi zikrediyorsak, kalbimizi ona bağlamak ve fikrimizi ona yöneltmeliyiz. Yoksa ağız zikirde, kalp ve fikir başka tarafta olursa, yapılan zikrin neticesi elde edilemez. Çünkü bütün amellerde samimiyet ve ihlâs lazımdır. İnsan daima Mevlâ’sını zikretmeli, dilini hiçbir zaman boş bırakmamalıdır. Zikir, fikir, şükür insanın manevi sembolleridir. Allah zikreden kullarını Kur’an’da methetmektir. Aşağıda zikrin önemini bildiren ayetleri sıralayacağız.

Hz. Allah, kullarını zikirde görmek istiyor. “Bana zikredenleri Ben de zikrederim.” buyuruyor. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde: “Bir şeyi bir kimse çok severse, onu çok anar.” demiştir. Hakikaten bizler Allah’ı seviyorsak, O’nu en fazla zikretmeliyiz. Ancak bu sayede O’nun sevgisinin içimizde olduğunu ispatlayabiliriz.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.