Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır

By | 26 Nisan 2014

dualarYola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Arapça : Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtüm, Allâhummekrinî mâ ehemmenî vemâ lâ ehtemmü lehu. Allâhumme zevvidnitakvâ, vağfirlî zenbî, ve veccihnî lil hayri eynemâ teveccehtü.

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Türkçe Anlamı : “Allah’ım, sadece Sana döndüm, ancak Sana yalvardım. Allah’ım, önemli olan ve olmayan işlerimde bana kudret ver. Allah’ım, bana Allah korkusu ver. Günahımı bağışla. Hangi yerde olursam ola-yım, beni iyi yola çevir.”