Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua

By | 26 Nisan 2014

duaYola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua Arapça : Allâhumme bike estaînü ve aleyke etevekkelü, Allâhumme zellil lî suûbete emrî, ve sehhil aleyye meşakkate seferî, verzuknî minel hayri eksere mimmâ atlubu, vasrıf annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî.

Allâhumme innî estahfizuke ve’stevdiuke nefsî ve dînî ve ehlî ve ekâribî ve küllemâ en’amte aleyye ve aleyhim bihi min âhiretin ve dünyâ fehfeznâ ecmaîne min külli sûin yâ Kerîm.

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua Türkçesi : “Allah’ım, Sana sığınırım. Sana dayanırım. Allah’ım, işlerimin zor olanlarını kolaylaştır, yol boyunca sıkıntılarımı gider. İstediklerimin daha hayırlısıyla rızık landır. Kötülüklerin tümünü benden uzaklaştır. Göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır Allah’ım.”

“Allah’ım, Senden korunmamı ister, nefsimi, dinimi, çoluk çocu-ğumu ve bütün akrabamı Sana teslim ederim. Üzerime akıttığın ve onlara verdiğin dünya ve ahret nimetlerinin bütününü bize ver. Her kötülükten hepimizi koru ey Kerem Sahibi.”
Bu duayı, yola çıkmak üzere bulunan kimsenin yapması gereki-yor. Çünkü yolculuk çok zor bir meseledir. Bu duayı yedi defa okuyup yola çıkmak lazımdır.