Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

By | 27 Haziran 2014

duaYemeğe Başlarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme bârik lenâ fîmâ razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bis-millah.

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Türkçesi : ‘‘Allah’ım, rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.”

Yiyeceğinizi bereketlendirmek için mutlaka dua okumalı ve baş-langıçta Besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede yediğimiz bize hayır edebilir. Aynı zamanda Allah’a şükretmiş oluruz. Verdiği nimetin kadrini takdir etmiş sayılırız. Aksi halde hep yediğimizden ve içtiğimizden sorumlu durumdayız. Bu hususa Tekâsür Suresi’nin son ayeti şahittir.