Yağmur Suyu İle Dua

By | 19 Ocak 2014

dualarYağmur suyu ile yapılan dua çok makbul bir duadır. Yağmur suyunu biriktirip bir bardağa ya da kaba toplayıp çeşitli ayet ve dualar okunarak içilir. İşte Yağmur Suyu İle Dua.

Rivayet olunmuştur:

Peygamberimiz Efendimiz hazretle-rinden sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu:

Her kim ki yağmur suyunu alsa, dahi o suyun üzerine yedi kere Fatiha ve yedi kere Âyetül-Kürsî ve yedi kere:

“Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” ve yedi kere:

“Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümitü ve hüve alâ külli şey’in kadir” ve yedi kere:

“Sübnahallahi velhamdü lillâhi velâ ilahe illallahu vallahu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil azim” ve yedi kere:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Mu-hammedin adede safi ilmillâh salâvatün dâimetün bide-vâmi mülkillâh” ve o suyun üzerine üfürse yedi gün o sudan içse, o Allah hakkı için ki benim nefsim yed-i kudre-tindedir, o suyu içen kimsenin teninde ve canında ve bütün damarlarında hiçbir sıkıntı eseri kalmaz.