Tevhid Duası

By | 19 Mart 2014

sifali-dualarTevhid Duası Arapça : Elif Lâm Mîm. Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul Kayyûmu. Ve ilâhüküm ilâhun vâhidün lâ ilâhe illâ hüver’rahmânurrahîm.

Tevhid Duası Türkçe Manası Anlamı : “Allah’tan başka ilah yoktur, o, diri ve ebedi koruyucudur. Sizin ilahınız birdir, o Rahman ve Rahim olandan başka ilah yoktur.”

Bu mübarek dua cidden çok kıymetli bir duadır. Hz. Esma Validemizin devamlı yaptığı bir duadır. Bütün İslam hanımları bu duaya devam etmişlerdir.

Hz Muaz İbn-i Cebel’in Yaptığı Dua

Yâ Zelcelâli vel ikrâm, yâ Erhamerrâhimîn. Teveccehtü ileyke. Allâhumme innî esfelüke bienneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel vâhidül ahadül ferdüssamedüllezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehü küfüven ahadün.

Duanın Türkçesi 

“Ey Celal ve ikram Sahibi. Ey Erhamerrahimin. Sana teveccüh ettim. Senden isterim, çünkü Sen Allah’sın. Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın, teksin, Samed’sin.”

Bu dua çok takdire şayandır. Ashabı-1 Kiramdan Hz. Muaz ibn-i Cebel, bu duaya geceli gündüzlü devam etmiştir ve bizlere de devam etmemizi tavsiyede bulunmuştur.

Bu duada Hakk’a sığınmak, O’na bağlanmak, O’na dayanmak vardır. Ayrıca tevhid hakkında geniş manalar vardır, ihlâs Suresi’ndeki sıfatlar bu duada mevcuttur.

Bu duanın önemi hakkında birçok hadis-i şerifler ittifak halindedir. Bilhassa bu duanın yangın ve zelzele anında yapılması çok makbuldür. Ayrıca rüzgar şiddetli estiği zaman yine bu da okunur. Hastalara şife için ve daha birçok sıkıntılar için de okunur.

İmam-ı Taberâni’nin Tevhid Hakkındaki Duası

Duanın Arapçası : Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Lâ ilâhe illallâhu velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyilazim.

Duanın Türkçesi : “Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur, o her şeye kadirdir.’’

“Allah’tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Yüceler Yücesi olan Allah’a mahsustur.”

Bu dua Sabah Namazı’ndan sonra, en az 10 defa okunmalıdır. Bilhassa namazlardan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Cenab-1 Hakk’ın lütuf ve keremi, kuvvet ve kudreti, yardım ve merhameti bu mübarek dua ile istenmelidir.

Hülasa, her duanın ayrı ayrı özelliği vardır. Ve her duayı okumak için belirli zamanı vardır. Bu zamanı takip etmek yerinde bir harekettir.