Teravih Namazı ve Mükafatı

By | 20 Mart 2017

Teravih Namazı ve Mükafatı hakkında aşağıda ki makalemizi okuyabilirsiniz. Teravih Namazı Nedir ve Mükafatları Nelerdir?

Hz. Ali (k.v) rivayet eder: Ramazan ayında teravih namazı kılanın mükafatı nedir? diye Resül-ü EKrem (s.a.s)’e sormuşlardı da Peygamberimiz şöyle buyurdular:

1. TERAVİH NAMAZI Anasından doğmuş gibi günahı Namazı affedilir.

2. TERAVİH NAMAZI Allah kendisinin ana ve Namazı babasının günahını affeder. Arş altından bir melek seslenir;

3. TERAVİH NAMAZI amelini Allah rızası için yap gösteriş Namazı için yapma, Allah geçmişteki günahlarını affedilir.

4. TERAVİH NAMAZI Allah-u Teala, Tevrat’ ı İncil’i Namazı Zebur’u Kuran-ı Kerim’i okumuş gibi sevap yazar.

5. TERAVİH NAMAZI Allah-u resis Mescid-i Namazı Haram’da, Mescid’i Nebevi’de ve Mescid-i Aksa’da namaz kılmış gibi sevap verir. Allah-u Teala Beytül Mamur’i

6. TERAVİH NAMAZI ziyaret etmiş gibi sevap verir. Bütün taş ve toprak kesekleri onun için Allah’tan mağrifet olmasını isterler. Sanki Musa (a.s) devrine

7. TERAVIH NAMAZI yetişmiş, Firavun ve Haman’a galip gelmek için Musa (a.s)’a yardım ettiği gibi Allah da ona yardım eder.

8. TERAVIH NAMAZI Allah-u Teala Hz. İbrahim (a.s)’a verdiği sevap gibi ona sevap verir.

9. TERAVİH Sanki Hz. Peygamber (s.a.s)’in ibadeti gibi Allah’ a ibadet etmiştir.

10. TERAVIH Allah dünya ve ahiret hayır ve sevabıyla sevaplandırılır.

11. TERAVİH Dünyadan anasından doğmuş gibi günahsız olarak çıkar.

12.TERAVİH Kıyamet gününde Allah’ın huzuruna yüzü ayın on dördü gibi ak gider.

13.TERAVİH Kıyamet gününde Allah’ın huzuruna günahlardan arınmış olarak gelir.

14.TERAVİH Melekler gelir onun için şahitlik ya-parlar, şüphesiz bu kimse teravihini kılmıştır, derler de Allah’da onu kıyamet gününde hesaba iç çekmez.

15. TERAVİH Bütün arş ve kürs melekleri onun affolunması için dua ederler.

16. TERAVİH Allah-u Teala eline iki beraat verir, biri cehennemden kurtuluş diğeri cennete giriş içindir.

17. TERAVİH Allah-u Teala Peygamberlerin sevabı gibi sevap verir.

18. TERAVIH Bir melek seslenir: Ey Allah’ın kulu! Allah senden ve senin anan ve babandan da razı oldu.

19. TERAVİH Allah-u Teala Firdevs Cennetinde derecesini yükseltir.

20. TERAVIH Allah-u Teala şehitlerin ve iyi kulların sevabı kadar ona sevap verir.

21. TERAVİH Allah Cennette ona nurdan bir köşk yapar.

22. TERAVİH Kıyamette Allah’ın huzuruna gamsız ve kedersiz olarak çıkar.

23. TERAVİH Allah onun için Cennet’te bir şehir yapar.

24. TERAVİH Onun için 24 tane kabul edilmiş dua vardır.

25. TERAVİH Allah-u Teala ondan kabir azabını kaldırır.

26. TERAVİH Allah 40 senelik ibadet sevabını ona yazar.

27. TERAVİH Kıyamet gününde sıratı korkusuz yıldırım gibi geçer.

28. TERAVİH Allah Cennetle onun kıymetini bin dereceye kadar yükseltir .

29. TERAVİH Allah ona kabul olunmuş bin hac sevabı yazar. Allah (c.c) ona: Ey kulum

30. TERAVİH Cennet meyvelerinden ye. Selsebil suyundan yıkan. Kevserden de iç, ben senin Rabbin’im sen de benim kulumsun buyurur.