Su İçtikten Sonra Okunacak Dua

By | 27 Haziran 2014

sifali-dualarSu İçtikten Sonra Okunacak Dua Arapçası : Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel Alîmül Hakîm.

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Türkçesi : “(Melekler:) Seni tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki Şensin Sen! (demişlerdir.)”

Su içerken Arada Okunacak Dua

Duanın Arapçası : Elhamdülillâhillezî ca’alel-mâe azben furâten birahmetihi, ve lem yec’alhu milhan ücâcen bizünûbî.

Duanın Türkçesi : “Rahmetiyle suyu içilecek vasıflarda tatlı yaratan ve günahlarım dolayısıyla acılaştırmayan Allah’a hamd ve sena ederim.”

Yüce Allah, Kuran’da şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğulları, her mescitte (her namaz ve tavaf anında) ziynetinizi alın (süslenin, güzel ve temiz giyinin). Yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü O (Allah), israf edenleri sevmez.”

Bu ayet-i kerimede birkaç hususta Allah bize öğüt veriyor. Mesela: “Avret yerlerinizi örtmek için elbiselerinizi giyin.” diyor. Çünkü cahiliyet zamanında Arab kabileleri Beyt-i Şerifi çıplak tavaf ederlerdi. Gündüz erkekler, gece kadınlar gelirler, tavaflarını anadan doğma yaparlar ve: “içinde günah işlediğimiz elbisemizle tavaf edemeyiz!” der-lerdi. Her Müslüman’ın, namazını en güzel ve temiz bir şekil ve kıyafet içerisinde kılması, sünnet kabul edilmiştir.

Yemek ve içmek bizim hayat kaynağımızdır. Onlarsız yaşamak mümkün değildir. Ancak haddinden fazla yemek ve içmek, hem vücuda zarar ve hem de dine zarardır. Çünkü fazla yiyen vücut ibadet yapamaz. İbadet yapamayınca da dinen zarar edilmiş olur. Atalarımızın unutulmaz bir sözü vardır: “Az yiyen, az içen, az uyuyan melek olur. Çok yiyen, çok içen ve çok uyuyan helak olur.” demişlerdir.

Onun için mutlaka ölçülü yiyip içmek lazımdır. Dinimizin emri bu merkezdedir. İşte sıralayacağımız yemek ve içmekle ilgili bu dualar, bize bereketli yemeler ve içmeler sağlayacaktır.

Her şeyden evvel yemeye ve içmeye başlarken mutlaka Besmele çekmemiz gerekmektedir. Çünkü Peygamberimiz: “Hangi işe Besmele’siz başlanırsa hayırsız olur.” demiştir.