Sıkıntı ve Kederde Okunacak Dua

By | 19 Ocak 2014

duaBaşına bir sıkıntı geldiğinde zor durumda kaldığında kederlenip daraldığında yapılacak güzel bir dua. Rabbim tüm sıkıntı çekenleri bu sıkıntılarından tez zamanda kurtarsın.

Ebu Musa’l-Eş’ari radıyallahu anhden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

Kimin başına sıkıntı ve keder gelirse şu kelimelerle dua etsin; Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike, nasiyeti biyedike, madın fiyye hükmüke adlün fiyye kadaüke, es’elüke bikküllismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fikitabike ev allemtehu ahaden min halkıke ev isteserte bihi fiilmil ğaybi indeke en tec’alel kur’ane nura sadri Verebia kalbi vecelae hüzni ve zehebe hemmi

Sıkıntı ve Kederde Okunacak Dua Türkçe Anlamı: Ben senin kulun, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum, senin avucundayım, idarem senin elindedir. Hükmün bende geçerli, benim için kararın adildir. Kendine verdiğin, yahut bir kitapta indirdiğin, yahut halkından bir kimseye öğrettiğin veyahut gayb ilminde kendi yanında sakladığın her isminle senden isterim ki, Kur’an’ı gönlüme nur, kalbime bahar edesin; onunla sıkıntımı kaldıra, kederimi gideresin. Bunu duyan bir adam: Ya Resulullah, gerçekten bu kelimeleri bilmeyen aldanmıştır, dedi. O da, evet, bunları söyleyin ve bunları öğretin. Zira kim içindekilerini istemek mahiyetinde bunlarla dua ederse Allah onun sıkıntısını def eder ve sevincini uzatır, dedi. /sünni 334.