Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua

By | 25 Ekim 2014

duaSıkıntı Anlarında Okunacak Dua Arapçası : İlâhî, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fîl ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fîl cenneti ve âfiyeten fîd-dünyâ vel-âhireti, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. İlâhî bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnî mimmâ ene fîhi, bi rahmetike, yâ Erhamerrâhimîn.

Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “İlahi, sıfatların özü ve celal sıfatının azameti ile duamı kabul buyur.”

“İsminin yüceliği, nebilerin korunmalarının hakkı, velilerin nuru hasebi ile şehitlerin kanları hakkı için dileğimi kabul buyur.”

“İlmimi fazlalaştır. Ölmeden evvel tövbemin kabulünü, ölüm anında rahatlığı, ölümden sonra mağfiretimi, Cehennem’den kurtuluşumu ve Cennet’e girişimi, dünya ve ahrette afiyette daim oluşumu rahmetinle isterim, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.”

“Allah’ım, Hz. Hüseyin, kardeşi, dedesi, babası, annesi, evlatları hakkı için, beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar, rahmetinle beni esirge, çünkü Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.”

Bu dua sıkıntılı ve dar zamanlarda okunur. İçten okunması, ağlayarak, sızlayarak okunması lazımdır.
Cenabı-ı Hakk’ın izzet ve azametinin hakkı, nebilerin ismeti, velilerin nurlarının hakkı için sığınılacak, şehitlerin kanı hakkı için yalvarılacaktır. Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Hasan ve bütün ecdadı hakkı için yapılan duanın kabulü istenecektir. İhlâs ile bu dua yapılırsa ve tekrar tekrar okunursa, kabul olması muhakkaktır. Çünkü Allah vaaz etmiştir, vaadinden dönmez; çünkü azametine yakışmaz.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.