Şeytandan Korunma Duası

By | 19 Mart 2014

sifali-dualarŞeytandan Korunma Duası Arapça : Rabbena lâ tüziğ kulübenâ, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb. İlâhî nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke.

Allâhumm’ahfaz îmânenâ, mineşşeytânirracîmi fî cemîi umrinâ siyyemâ min selbihi vaktennezi bi bereketil Kur’âni’l-Azîmi ve bilhür- meti Resûlike’l-Kerîmi bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Allâhumme yâ veliyyel islâmi, mütemessiken bil islâmi hattâ nelkâke bihi.)

Şeytandan Korunma Duası Türkçe Manası Anlamı : “Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin indinden yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasip et. Muhakkak Sen herkesin miratlarını vericisin.”

“Allah’ım, rahmetini umar ve azabından korkarız.”

“Allah’ım, Kuran-ı Azim’in bereketiyle ve Resul-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı ölüp gelip çatıncaya kadar, bütün ömrümüz boyunca lanetlenmiş Şeytan’dan muhafaza eyle, lütuf ve kereminle ey Erhamerrahimin (Merhamet Edenlerin En Merhametlisi). Allah’ım, ey İslam’ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam’dan ayırma.”