Rükn-i Irâki’de Okunacak Dua

By | 23 Ekim 2014

dualarRükn-i Irâki’de Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî eûzü bike mineş-şirki veş-şekki veş-şikâkı ve süil ahlâkı ve sûil munkalebi vel-manzari fîl ehli vel-mâli vel-veledi.

Rükn-i Irâki’de Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan, aile, mal ve evlatta kötü şeyler görmekten Sana sığınırım.”

Rüknü-ü İrâki denen köşeye gelindiği vakit, yukarıdaki dua okunur. Okunurken bilhassa şirkten ve şirki gerektiren çeşitli hallerden uzaklaşmak gerekmektedir.

Şirk iki kısımdır:

Birincisi: Açık şirk, Allah’a eş koşmak; Güneş ve Ay gibi başka varlıklara Allah deyip tapmak gibi.
İkincisi: Şirk-i Hafi, yani Gizli Şirk, yapılan ameli başkasına göstermek ve ondan iyi bir not almayı gözetlemektir.
Bunların her iki çeşidi de dinimizde haramdır. Peygamberimiz: “(Sizin için) en fazla gizli şirkten korkarım.’’ demiştir.

Şüphecilikten de Allah’a sığınmak lazımdır. Çünkü dinde veya dinin gösterdiği işlerde şüphelenmek yoktur. Dinimiz kesindir, bütün emirleri de kesindir.

Kavgacılıktan da Hakk’a sığınmak lazımdır. Dinimizde münakaşa gerekmez, herkesin hakkına teslim olması gerekir.

Kötü ahlaktan ve çirkin hareketlerden Hakk’a sığınmak, çok yerinde bir harekettir.
Akıbetin kötüye gitmesinden, aile, mal ve çoluk çocuğun fitnesinden de Mevla’ya sığınmak gerekmekte olduğunu, yukarıdaki duanın manasından anlıyoruz. Zaten Kuran’da mal ve evladın fitne olduğu belirtiliyor.
Çirkin ahlakın insan için bir kangrenden daha kötü olduğu ahlakçılar tarafından açıklanmıştır.
Sonucun hayırlı olmasını istemek de çok önemli istekler arasında sayılmaktadır. Çünkü insanın son nefesi dikkate şayandır. Sonumuzu düşünmek ve ona göre tedbir almak başlıca vazifemizdir.

İşte yukarıdaki dua, bütün bunlardan sığındığımızı belirtiyor, iyi bir hal ile hâllenmek için Rab Celle ve Âlâya niyazda bulunuluyor. Rüknü-ü İrâki köşesinde yeteri kadar dua etmeliyiz. Tavaf esnasında dönerken, sıra oraya geldiğinde aynı duayı her defasında okumak, bizim hac hakkındaki vazifelerimiz cümlesindendir.
Mübarek dualar o mübarek yerlerde okunursa, iki mübarek mana birleşir ve insan arzusuna kavuşmuş olur.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.