Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua

By | 13 Haziran 2014

duaRuh Hastalığı İçin Okunacak Dua Arapçası : Ve bi kudreti BismillâhirRahmânirRahîm. İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fadlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd, Hâ Mîm, Ayın Sîn Kâf ve es’elüke bicemâlil izzeti ve celâlil heybeti heybetike ve izzetil kudreti ve ceberûtil azameti entec’alenî min ibâdikessâlihîn, ellezîne lâ havfun aleyhim velâhum yahzenûn.

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı Manası : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) olan Allah’ın adıy-la ve kudretiyle. Şanımı yücelt, göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır. Fazlın, keremin ve ihsanın ile beni hesapsız rızık landır Allah’ım.”

“Kaf Hâ Ayın Sad, Hâ Mim. Ayın Sin Kaf hürmetine duamızı kabul eyle ey Rabbim. İzzetin, celalin, kudretin, cemalin ve ceberrutun hürmetine beni kıyamette korkmayan ve mahzun olmayan iyi kullarından eyle.”

Hastalıklar çeşitlidir. Bunlar hem maddi ve hem de manevidir. İşte ruh hastalığı manevidir. Hem doktora gitmeli ve hem de bu duaya devam edilmelidir.