Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua

By | 25 Ekim 2014

dualar1Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua Arapçası : Yâ Allâhu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel ikrâm, Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben.

Allâhumme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fîl ardi ezhirhu, ve in kâne ba’îden karribhu, ve in kâne karîben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü, ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ya Allah, ya Rab, ya Hay, ya Kayyum, ya Zül-Celali Velikram. Yüceler Yücesi olan isminin hakkı için Senden isterim.

Bana helal rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökte) ise onu indir, eğer yerde ise onu çıkar, uzakta ise onu yaklaştır, yakın ise kolaylaştır, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.”
Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla’dan istiyoruz.

Rızkımızın bilhassa helal olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.