Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua

By | 28 Ekim 2014

duaRızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhummer’zuknâ, rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin, veste- cib duâenâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazîhateyni el-fakri veddeyni, sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca’ale hazâinehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erâde şey’en yekûle lehu kün fe yekûn, fe sübhânellezî bi yedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi turceûn. Hüvel Evvelü minel evveli vel Ahi- ru ba’del âhiri vez-Zâhirü vel Bâtmü ve hüve bi külli şey’in Alîm.Leyse kemislihi şey’ün fîl ardi velâ fîssemâi ve hüvessemîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsâr, ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvellatîfûl habîru. Vel hamdü lillâhi Rabbil âlemîn.

Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı :Bu dua, sabah akşam rızkın çoğalması ve bereketli olması için okunur. En az on ile yirmi defa arasında, aynı niyet üzerine sabah akşam okunacaktır. Faydasının çok fazla olduğuna şüphe yoktur.Âlimler bunu böyle bildirmişler ve devamlı olarak bu duayı okumuşlardır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.