Peygamberimizin Şeytan Vesvesesine Karşı Yaptığı Duâ

By | 24 Ocak 2014

sifali-dualarPeygamber Efendimiz (s.a.v.) şeytanın vesvesesine karşı şöyle duâ ediyordu: “Rabbi e’ûzu bike min hemezâti’ş-şeyâ-tîn. ve e’ûzu bike rabbi en yahdurûn.

Peygamberimizin Şeytan Vesvesesine Karşı Yaptığı Duâ Türkçe Manası : ” Ey Rabbim! Şeytanın kışkırtmalarından ve onların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım.

(Mü’min: 97-98)

Vesvese, psikolojik olarak insana arız olan ve bir takıntı haline gelen hastalıktır. Bu tür rahatsızlığı olanların
tedavisi için tıbbî çarelere başvurulmalı, psikolojik tedavi
yöntemi uygulanmalı ve dua ederek Allah’tan şifa istenmelidir.
* Ebû Hüreyre (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle
buyurduğunu bildirmiştir:
“Şeytan birinize gelir ve falan şeyi kim yarattı, falan şeyi 319

kim yarattı der. Nihayet, Allah’ı kim yarattı der. İş bu duruma varınca, Allah’a sığınsın ve bu tür düşünceleri bıraksın.”
(Buhârî, Bed’u’l-Halk, 11; Müslim, İman, 212–214)
Peygamberimiz (s.a.s.), “Kim içinde böyle bir vesvese
hissederse, üç defa;

“Âmennâ billâhi ve rusülihî”
“Allah’a ve Peygamberlerine iman ettik” diye dua etsin,
içindeki o şey gider. (Abdürrazzak, XI, 244, No: 20440)