Perşembe Günü Okunacak Dua

By | 12 Haziran 2014

duaPerşembe Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhümme Rabbenâ lekel hamdü küllühü, ve lekel mülkü kül- lühü, ve bi yedikel hayre küllühü, ve ileyke yerciul emrü küllühü, ve alâniyyetühü ve sirruhu ve ente münteheşşe’ni küllihi. Sübhâne zil mülki vel melekût, sübhâne zil izzeti vel ceberût, sübhânel hayyillezî lâ yemût.

Perşembe Günü Okunacak Dua Fazileti: Bu dua Allah’a hamd etmek, O’nu büyüklenmemek ve hayır işleriyle meşgul olmamız için O’ndan yardım talep eylemektir. Çünkü O’nun yardımı olmadan, müsaadesi bulunmadan hiçbir işimizin olmasına imkân yoktur. Her şeyi yaratan, idare eden O’dur. Öyle ise O’ndan istemeli ve O’na yalvarmalıyız.