Pazartesi Günü Okunacak Dua

By | 10 Haziran 2014

duaPazartesi Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm.

Elhamdulillâhillezî iftahare bi ulüwihi ve alâ bi fahrihi, va’yerra bikuvvetihi ve alimessirri vel alâniyyeti. Rabbenâ lekel hamdü vel bakâu vel azametü vel kibriyâü, Bedi’üs semâvâti velardi, zülbatşiş şedîdi velkuvvetil metîn.
Rabbül erbâbu ve mâlikürrikâbi.
Lâ ilâhe illâ hüvel Hâlikul Bâriül Musavviru lehül Esmâül Hüsnâ, yüsebbihü lehu mâ fîs-semâvâti velardi vehüvel Azîzül Hakîmü. Allâhummakbid annil hevenete ve mekrel mâkirîne ve cevrel câirîne, fe innî asbehtü müteharrizen bike, lâ emlikü mâercû velâ estetîu defe mâ ecidü yâ fâricel humûmi ve yâ kâşifel ğumûmi, ve yâ mucîbe da’vetil mazlûmi. Lâ tuazzibnî bi kesreti zünûbî, fağfirlî verhamnî, in tuazzibnî fe bizenbî, ve in teğfirlî fe inneke entel Azîzül Hakîm.

Pazartesi Günü Okunacak Dua Fazileti : Pazartesi gününe ait bu mübarek dua, haftalık duaların programlanmış ve devam edilmiş bir duasıdır. Bunun tesirleri açıktır. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Efendi bize bu hususu önemle tavsiye etmektedir. Çeşitli hilelerden ve çeşitli zalimlerden Hakk’a sığınmak için okunacak ve buna her Pazartesi devam edilecektir. Bilhassa Mevla’dan af ve mağfiret dilemek hususunda da önemli yalvarışlar ve derin manalar mevcuttur. Günahsız insan yoktur. Hem günah işlemek hem af istememek büyük cinayettir.