Ölünün Göğsüne Konulacak Dua

By | 12 Nisan 2014

dualarÖlünün Göğsüne Konulacak Dua Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhumme es’elüke bi izzetike yâ Azîzü, ve kudretike yâ Kadîrü, ve ilmike yâ Alîmü, ve azametike yâ Azîmü, ve birahmetike yâ Rahîmü ve bi minnetike yâ Mennânü en tahfazana bil îmâni kâimen ve kâiden ve râkian ve sâciden ve hayyen ve meyyiten ve alâ külli ‘.âlin vel Islâmi,

Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve ashâbihi ecmaîn, velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.

Yâ Hâlikal beşeri, yâ Azîmel hatari, yâ Serîaz zaferi, yâ ’âşifeddârri vel mihani, yâ Zettavli vel mineni.

Allâhumme innî es’elüke bihakki Muhammedin ve âli Muham- medin en lâ tu’azzibel meyyite.)

Ölünün Göğsüne Konulacak Dua Türkçesi : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) olan Allah’ın adıy­la.”

“Allah’ım, izzetin, kuvvetin ve kudretin hakkı için Senden isterim, Ey Kadir. İlminin hakkı için Senden isterim, Ey Âlim. Azametine sığınırım, Ey Azim. Rahmetini isterim, Ey Rahim. Senin minnetinle kapma dayanırım, ey istemeden veren (Mennan). Ayakta, otururken, rükû yaparken, secdede iken, hayatta ve ölümde ve her hal üzereyken iman ve İslammımı muhafaza eyle Allah’ım.

Efendimiz Hz. Muhammed’in, ailesinin, ashabının ve hepsinin üzerine rahmet eyle. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Ey insanları yaratan, her şeyi bilen, kötülükleri def eden, karan­lıkları aydınlatan Allah’ım! Hz. Muhammed’in, ailesinin ve ashabının hakkı için şu ölüye azap vermemeni isterim.”

Bu dua ölünün göğsüne konan bir duadır. Eskiden beri konula- gelmiştir. Ve buna çok dikkat verildiği aşikârdır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.