Ölü Kabire Konduktan Sonra Telkin Duası

By | 12 Nisan 2014

dualar Ölü Kabire Konduktan Sonra Telkin Duası : Radînâ billâhi Rabben, ve bil İslâmi dînen, vebi Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme rasûlen nebiyyen, ve bil Kur’âni imâmen, ve bil-Ka’beti kıbleten, ve bis-salâti farîdaten, ve bil mü’minîne ihvânen, ve bi Ebî Bekrinis’Sıddîki ve Umerel Fârûki ve Usmâne Zînnûreyni ve Aliyyel Murtedâ eimmeten, rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîne, ve bi helâlillâhi teâlâ helâlen, ve bi harâmillâhi teâlâ harâmen, ve bil cenneti sevâben, ve binnâri ikâben, ve ennel cennete hakkun, vennâre hakkun, vessırâte hakkun, vel hisâbe hakkun ve suâlü Münkerin ve Nekîrin fîl kabri hakkun, ve ennel cennete vennâre mahlûkatâni liehlihimâ, ferîkun fîl cenneti ve ferîkun fîssaîr, ve en- nellâhe yeb’asü men fîl kubûri.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.