Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua

By | 11 Nisan 2014

sifali-dualarÖlen Kişiye Karşı Okunacak Dua Arapçası : İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ve inne ilâ Rabbinâ lemünkalibûne, Allâhümmek’tübhü indeke fîl muhsinîne vec’al kitâbehu fî il- liyyîn. Vehlufhü fî ehlihi fîl ğâbirîne, velâ tahrimnâ ecrehu velâ teftinnâ ba’dehu.

Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua Türkçesi : “Şüphesiz biz Allah’tan gelmiş ve Allah’a gidiyoruz. Ve biz ahrette yine O’na dönücüleriz. Allah’ım, onu (ölüyü) yüce huzurunda iyilerden yaz. Kitab-ı İlliyyin’e koy. Arkada kalan çoluk çocuğuna halef ver, onun sevabından bizleri uzaklaştırma ve bundan sonra bizleri fit­neye sokma.”

Ölen bir din kardeşimizi ziyaret ettiğimizde bu dua okunur. Bil­ginler bunu böylece tertip etmişler ve bu duaya devam eylemişlerdir. Bu duada çok büyük hikmetler mevcuttur. Müslümanların birbirlerine hem hayatlarında ve hem de öldüklerinde dua etmeleri İslami bir ge­lenektir.