Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça

By | 05 Ocak 2014

dualarNamazdan Sonra Okunacak Dua Arapça Okunuşu : “Allâhumme innî es’eluke mine’l-hayri kullihî ‘âcilihî ve âcilihî mâ ‘alimtuminhu ve mâ lem aİem. Ve e’ûzu bike mine’ş-şerri kullihî âcilihî ve ‘âcilihî mâ ‘alimtuminhu ve mâ lem a’lem. Ve es’eluke’l-cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve ‘amelin ve es’eluke min hayri mâ seeleke ‘ abduke ve ra-sûluke muhammedun sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ve esta’izuke min muste’âzi’ abdike ve rasûlike muhammedin sallallâhu ‘aleyhi ve sellem ve es’eluke mâ kadayte lî min emrin en tec’ale ‘âkibetehû ruşden birahmetike yâ er¬hame’r-râhimîn.”

Namazdan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı Okunuşu : Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte olacak her türlü serden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştıran söz ve ameli lütfetmeni niyaz ederim. Kulun ve rasûlün Muhammed(s.a.v.)’in senden isıediği hayrı dilerim. Kulun ve rasûlün Muhammed(s.a.v.)’in sana sığındığı şeylerden sana sığınırım. Benim için yazdığın her şeyin sonunu iyi yapmanı dilerim. Ey merhametlilerin merhametlisi! Rahmetinle dileğimi yerine getir.