Mikat Yerinde Okunacak Dua

By | 16 Ekim 2014

dualar1Mikat Yerinde Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî urîdu’l-hacce fe yessirhu 1! ve tekabbelhu minnî.)

“E^ Allah’ım, ben hacca niyet ettim, bana haccı kolaylaştırır, benden bu haccı kabul buyur.” 108
(Lsbbeyk, Allâhumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. Innel-hamde venni’mete leke vel-mülk, lâ şerîke lek.

Mikat Yerinde Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Buyur, Allah’ım buyur. Buyur, ortağın yoktur, buyur. Muhakkak hamd ve nimet Sana mahsustur. Mülk de senindir. Senin ortağın yoktur.”

Mikat demek, hacıların ihrama girdikleri yer demektir. Bu yer her ülkeye göre değişir. Ve her birinin ayrı ayrı yeri vardır, oradan ihrama girilir.
İhrama girildikten sonra artık daha dönünce yapılan birçok şeyler yasaklanır.
Mesela: Üzerimizden kıl koparmak, güzel koku sürünmek, dikişli bir şey giyinmek, (erkekler) başı kapatmak ve benzer şeyler gibi.

İhram giyilince Lebbeyk Duası okunur. Bu dua çok müessirdir. Bütün hacıların ağzından aynı duanın çıkması dikkate değerdir.
Böylece sesli bir şekilde Cenab-1 Hakk’a itaati ve ibadeti ilan eylemek, Hz. İbrahim Aleyhisselam tarafından bize devredilen bir hediyedir.
Rivayete göre, Kâbe’nin binasını tamamlayınca, Ebu Kubeys Tepesi’nin üzerine çıkmış ve “Lebbeyk” demiş, bir mucize olmak üze- re bütün babaların ve anaların rahmindeki zürriyetleri işitmiştir; Telbiye’yi bir defa işiten bir sefer, iki defa işiten iki sefer, üç defa işiten üç sefer hac etmiştir; hiç işitmeyenler de bu manevi feyizden mahrum kalmıştır.

Hacda Lebbeyk okumak, namazda tekbir getirmek değerindedir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Hacca ٠١’، ibadetlerinizi benden öğrenin.” “٥

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.