Kuranı Kerimde Dua Ayetleri

By | 08 Şubat 2014

duaKuranı Kerimde Dua Ayetleri Belirli Bir Sırayla İndirilmiştir. Her dönemde o dönemin ihtiyaçlarına göre indirilen dua ayetlerini sizler için derledik.

Bu dualar, Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm’de öğrettiği dualardır. Bunlar, peygamberlerin ve onların zamanlarındaki bazı mü’minlerin yaptığı dualardır. Bunlar, Kur’ân-ı Kerîm’de kabul edilmiş dualar olarak geçmektedir. Sûre sırasına göre, kim tarafından, ne zaman, ne için yapıldığını da açıklayarak Kur’ân’da geçen bütün duaları seçerek buraya aldık.

En büyük dualar, en önemli dualar bunlardır:

“El-hamdu lillâhi rabbi’I-‘âlamîn er-rah-mâni’r-rahîm, mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke nesta’în. İhdina’s-sırâta’l-mustakîm, sırâtallezîne en ‘amte ‘aleyhim gayri’l-mağdûbi ‘aleyhim ve le’d-dâllîn. (Âmîn)”

Hesap Gününün sahibi, affı bol, affeden, Âlemlerin Rabbi Allah’ım! Sadece sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım istiyoruz. Bizi nimete kavuşturduklarının yoluna ilet; sapıkların ve gadaba uğrayanların yoluna değil. (Amîn) (Fatiha: 1-7)

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Diğer Dua Ayetleri Şöyledir; 

[1]- Taha, 114
[2]- Mü’minun, 94

[3]- A’raf, 123

[4]- Bakara, 127

[5]- Bakara, 128-129

[6]- İbrahim, 35-38

[7]- İbrahim, 40-41

[8]- Al-i İmran, 38

[9]- Maide, 25

[10]- A’raf, 143

[11]- A’raf, 151

[12]- A’raf, 155

[13]- A’raf, 156

[14]- Yunus, 85-86

[15]- Maide, 114

[16]- A’raf, 88-89

[17]- Hud, 47

[18]- Müminun, 26

[19]- Müminun, 29

[20]- Yusuf, 33

[21]- Yusuf, 101

[22]- Enbiya, 83

[23]- Enbiya, 87

[24]- Şuara, 169

[25]- Neml, 19

[26]- Al-i İmran, 36

[27]- A’raf, 126

[28]- Bakara, 286

[29]- Fatiha, 6-7

[30]- Al-i İmran, 8-9

[31]- Al-i İmran, 16

[32]- Al-i İmran, 192

[33]- Al-i İmran, 193-194

[34]- Al-i İmran, 191

[35]- Nisa, 75