Küfürden Korunma Duası

By | 19 Mart 2014

sifali-dualarKüfürden Korunma Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm

Allâhumme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzii bike min şerri mâ sana’tü, ebûu leke bi ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî, fağfirlî fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente.

Küfürden Korunma Duası Türkçe : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”

“Allah’ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Beni yarattın, ben Senin kulunum. Gücüm yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin ”

İşlediğim kötülüklerden Sana sığınırım. Sana yönelirim, günahlarımla Sana müracaat ederim. Beni mağfiret et, çünkü günahları ancak’ Sen bağışlarsın.”

Duanın Arapçası

(Allâhumme yâ mukellibel kulûbi vel ebsâri, ve yâ müdebbirel- l^yli vennehâri. Sebbit alâ dînike ve tâatike felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin velâ amalle min zâlike.)

“Ey kalpleri ve gözleri döndüren ve gece gündüzü getiren Allah’ım. Dinin ve taatın üzerine beni sabit kıl. Göz açıp kapayıncaya kadar ve ondan daha az bir süre beni nefsime yaslandırma (bırakma).”

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.