Küfürden Korunma Duası

By | 02 Ekim 2014

duaKüfürden Korunma Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Allâhumme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdü- ke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzii bike min şerri mâ sana’tü, ebûu leke bi ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî, fağfirlî fe in- nehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente.

Küfürden Korunma Duası Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”

“Allah’ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Beni yarattın, ben Senin kulunum. Gücüm yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin ”
İşlediğim kötülüklerden Sana sığınırım. Sana yönelirim, günahlarımla Sana müracaat ederim. Beni mağfiret et, çünkü günahları ancak’ Sen bağışlarsın.”

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.