Kâfirûn Suresi’nin Fazileti

By | 31 Aralık 2014

cropped-dua.jpgKâfirûn Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

(1) Kul yâ eyyühel-kâfirûn. (2) Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. (3) Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. (4) Ve lâ ene âbidüm-mâ abedtüm. (5) Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. (6) Leküm dîniküm veliye dîn.

Kâfirûn Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(1) De ki: “Ey Kâfirler (İnkârcılar)! (2) Ben sizin kulluk ettiklerinize (Allah’tan başkasına) kulluk etmem. (3) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. (4) Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. (5) Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. (6) Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

Yukarıda sıralanan surelerin ayrı ayrı özellikleri vardır. Çünkü her surenin kendine has özelliği vardır.
Evet, hepsi Allah’ın kelamıdır, fakat bunların muhakkak surette ayrı ayrı önemleri vardır.

Mesela:
Kâfirûn Suresi, daha çok dinimizin ulviyetinin ispatı ve kâfirlere gereken cevabın verilmesi içindir.

Kevser Suresi ise, Allah’ın birçok lütuflarınm verildiğinin işaretidir.

Category: Duaların Faziletleri

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.