İyilerden Sayılma Duası

By | 21 Aralık 2014

dualarİyilerden Sayılma Duası Arapçası : Allâhummec’alnâ mines-süedâil makbûlîn, velâ tec’alnâ minel eşkıyâil merdûdîn, vel-hamdülillâhi Rabbil âlemîn

İyilerden Sayılma Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, beni makbul olan iyilerden kıl. Kovulmuş kötülerden eyleme. Hamd ve sena, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a layıktır.”

(Allâhummec’al hayâtenâ alâ sünnetihi ve mevtenâ alâ milletihi. Vec’alhül mücîbe annâ fîl berzahi veş-şefîa lenâ indeke yevmel kıyâmeti minel enkâli ve azîmel ahvâli, vec’alhu lenâ mücîren min azâbike.)

Bizim yaşamımızın sünnet üzere olması lazımdır. Bu ancak cehdetmek ve gayret göstermekle mümkündür. Yoksa sözle “Ben Hz. Muhammed’in sünneti üzerindeyim!” demek yetmez. Ölmemiz de Onun milleti (dini) üzerine olmalıdır. Çok kimse Müslüman yaşar, fakat sonunda kaybeder. Allah korusun, kimse güvencede olamayacaktır. Büyüklerimiz bu hususta çok korkmuşlardır. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Ben sizden en fazla Allah’ı bilen ve en fazla korkanım. ”; “Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, gördüklerimi görseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz. ” buyurmuştur.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.