İmanı Muhafaza Duası

By | 19 Mart 2014

dualarİmanı Muhafaza Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm Allâhumme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vatken-nez’i îmânenâ, velâ tusallit aleynâ men lâ yehâfüke velâ yerhamnâ. Ver- zuknâ hayreddünyâ vel-âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr.

İmanı Muhafaza Duası Türkçe :  “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” Allah’ım bize, dinimize        imanımıza selamet ver. Bizi dünyada Ve ahrette hayırla rızık landır. Şüphesiz Senin gücün her şeye yeter.”

Bu dua iman ve din duasıdır. Son nefeste imanla gitme arzusunun açıklanmasıdır. Dünya ve ahret sahasında hayır istemeye matuftur (yöneliktir). Son nefesimizde iman ile can vermeyi istemekten ibarettir. Şeytan’ın son nefeste insanla uğraşmasını püskürtmek için okunacak duadır.