İman Duası

By | 18 Mart 2014

duaİman Duası Arapçası: BismillâhiRahmânirRahîm.

La ilahe illallahul mevcudu bikülli zaman. La İlahe illallahul ma’budu bi külli mekan. La ilahe illallahul ma’rufü bi külli ihsan. la ilahe illallahul mezkuru bi külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fişe’nin. La ilahe illallahul emanül eman min zevalil iman ve min şerri’şşeytan. Ya kadimel ihsan ya ğafuru ya ğufranü bi rahmetike ya erhamerrahimine ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmaine ya Allah ya Allah.

İman Duası Türkçesi : “Her zamanda mevcut olan Allah’tan başka ilah yoktur, her mekânda mabut olan O’dur, O’ndan başka mabut yoktur. Ancak İhsanı؛ ile bilinmiş olan Allah vardır. Her lisanda anılan Allah’tır. Allah her an bir iş işlemektedir, imanın kaybolmasından koruyan ancak Allah’tır. Şeytanmış şerrinden koruyan da o’dur. Ey ihsanı kadim, affı ve gufranı (bağışlaması) bol olan Allah; rahmetinle affını ؛sterim. Çünkü Sen Er- hamurrahimin’sin (Merhametlilerin En Merhametlisinin). Allah’ın rahmeti Efendimiz Muhammed ve onun ailesinin tümünün üzerine olsun, yâ Allah yâ Allah.”

Bu iman duası aynı zamanda yazılıp kefenin içine de konur. Akşam sabah okunması ve bilhassa hastalık anında buna devam edilmesi tavsiye edilmektedir.

İman duasını ihlasla okumak ve bunun önemine inanmak gerekmektedir. Bu dua vesilesi ile Allah’ın cemalini görmek müyesser olacağı müjdeleniyor, iman hakkında çok çeşitli dualar vardır. Ancak bu duanın çok önemli bir dua olduğunu merhum ve mağfur Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Efendi müjdelemektedir. Bu bizim için manevi bir kale sayılacaktır, imanımızı kuvvetlendirecektir.

Duaların mübarek olması kâfi değildir, o duayı yapacak ağzın da mübarek olması ve günahsız bulunması lazımdır. Bilhassa imanımıza amansız düşman olan Şeytanın hücumundan korunmak için en müessir silah bu duadır. Mümkün mertebe bu duanın abdestli okunması daha müessirdir.

Ayrıca, bu duanın hangi niyet ile okunursa, o niyetin husule geleceği de rivayet edilmektedir.