İmam-ı A’zam Duası

By | 02 Ekim 2014

dualarİmam-ı A’zam Duası Arapçası : Allâhummerzuknî fıkhen fîddîni ve ziyâdeten fil ilmi ve kifâyeten fîrrızki ve sıhhaten fîlbedeni ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten indel hisâbi ve cevâzen alessırâti, yâ zel fadli vel ihsâni bi rahmetike yâ Erhammerrâhimîn.

İmam-ı A’zam Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, beni dinde fakih kıl, ilmimi çoğalt, yetecek kadar bana rızık ver, bedenime sıhhat bah§et. Ölmeden evvel tövbeyi ve ölürken rahatlığı bana nasip kıl. Ölümden sonra mağfiretini, hesap yerinde kurtuluşu, Sırat Köprüsü’nden geçmeyi bana müyesser kıl. Ey Fazl ve İhsan Sahibi, rahmetinle bunları istiyorum, ey Merhamet Edicilerin En Merhametlisi.”

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.