İhlâs Suresi’nin Fazileti

By | 31 Aralık 2014

dualar1İhlâs Suresi’nin Fazileti Arapçası : Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.

(1) Kul hüvallâhü ehad. (2) Allâh’üs-Samed. (3) Lem yelid ve lem yûled. (4) Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

İhlâs Suresi’nin Fazileti Türkçe Anlamı : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

(1-4) De ki: “Allah, tektir (birdir). Allah, eksiksiz Samed’dir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O’na bir denk de olmadı. (O’nun bir eşi ve benzeri yoktur.)

Arabîlerden biri, Peygamberim iz’in yanma geldi ve Müslüman oldu. Sonra sordu: “Ya Resûlullah, bizim dinimizin özelliği nedir?” Peygamberimiz buyurdu ki: “Bizim dinimizin izzeti ve şerefi namaz kılmak, oruç utmak, Kuran okumak, hacca gitmek ve Hakk’a sığınmaktır.” Arabî: “Ya Resûlullah, sana Kuran-ı Kerim’in İçinde en sevgili sure ve ayetler hangileridir?” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: Ayetel-Kürsi’yi, Fatiha-i Şerife’yi ve İhlâs-ı Şerif’i okudu. Ve arkasından şöyle buyurdu: “Bir mümin, ihlâs Suresi’ni abdestli olarak okursa, her bir harfinde onar sevap kendi hesabına yazılır ve okuyan için Cennet’te her harfe karşılık birer derece verilir. Kendisine orada yüzlerce köşkler ve sarayla yapılır. Kim ki yüz kere İhlâs Suresi’ni okursa, otuz üç defa Kuran’ı okumuş gibi sevap alır. Nifaktan, şirkten ve küfürden pak olur ve Cehennem’den kurtulmuş olur. İhlâs-ı Şerifi okuduğunda melekler yanında hazır olur, şeytanlar kaçar. Allah, o kuluna rahmet nazarıyla nazar buyurur. ”

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:

“Kim ki Kulhuvallâhü ahad (İhlas) Suresi’ni on bir defa okursa, Yüce Allah o kimseye Cennet’te bir köşk bina eder.”
Hz. Ömer: “Ya Resûlullah, İhlâs’ı fazla okuyanın demek ki fazla köşkleri olacaktır.” dedi.
Peygamberimiz de: “Allah’ın rahmeti sonsuzdur ve O’nun köşkleri çoktur. ” buyurdu.

Yine müminlerden birisi, Peygamberim iz’e gelip: “Ya Resûlullah, ben birçok günah işledim; bunların bağışlanmasının yolu nedir? Bana bir amel öğret ki ben ona devam edeyim.” dedi.

Resûlullah buyurdu ki: “Sen Kulhuvallâhü Ahad (İhlâs) Suresi’ni çok oku. Umulur ki Yüce Allah senin günahlarını mağfiret buyurur. Dünyevi ve uhrevi (ahrete ait) her muradını yerine getirir, düşmanın şerrinden ve her türlü afetlerden ve belalardan seni muhafaza eder.” “Kulhuvallâhü Ahad” Suresi’ne “İhlâs” isminin verilmesi, okuyucuyu dünya şiddet ve belalarından, ölüm sarhoşluğundan, kabir karanlıklarından ve kıyametin korkularından halas kılması (kurtarması) içindir. Demek ki İhlâs Suresi’ni okuyan, her şeyden kurtulacaktır.

Öyle ise her mümin İhlâs’a devam etmelidir. Hem dünyası ve hem de ahreti bu vasıta ile mesrur (sevinçli, mutlu) olmalı, aynı zamanda bunu kendisine şiar (özellik, huy) edinmeli. Ancak bu vesileyle dünyanın çeşitli entrikasından, vesvese ve musibetlerinden kurtulmuş ve arzusuna kavuşmuş olacaktır.

Cenabı-ı Hak cümlemizi İhlas’ın saadetine erdirsin ve bizleri o mübarek surenin şefaatine mazhar eylesin. Âmin.

Category: Duaların Faziletleri

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.