İhlas Suresini Okumanın Fazileti

By | 06 Şubat 2014

duaİhlas Suresini Okumanın Fazileti Saymakla Bitmez. Özellikle bazı Allah dostları özel formiller vermişlerdir. 1000 İhlas suresi okumak, 100 ihlas suresi okumak gibi. İşte İhlas Suresini Okumanın Fazileti ve İlgili Hadis-i Şerifler.

İhlas Suresi Arapça: 

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

 İhlas Suresi Türkçe Manası:
 De ki: O, Allah’tın Bir tektir. O Allah’dır, Samed’dir. Zeval bulmayan bir bakîdir. Dâim’dir, herkesin ve her şeyin doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve kasdettiği yegane varlık, ulular ulusudur. Doğurmadı O, doğrulmadı da.. Hiç bir şey O’nun dengi ve benzeri değildir.

İhlas Suresi Fazileti:
 Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, İhlas Suresini okumak, Kur’an’ın üçte birini okumaya bedeldir.”
“Bir gecede Kur’an’ın üçte birini okumaya gücünüz yeter mi? buyurunca, ashabı kiram bu işe takatlannın yetmeyeceğini düşünerek: “Yâ Resulellah, buna hangimizin gücü yeter ki?” dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem:
“Kul hüvallâhü, ehad, allâhüs samedKur’an’ın üçte biridir.” buyurdu.
* Adamın biri başka birinin İhlas Suresi’ni tekrar tekrar okuduğunu işitti. Sabah olunca Resulüllah’a gelip adamın okuduğu miktarı azımsayarak haber verdi. Bunun üzerine Resulüllah (s.a.v):
“Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, o sure Kur’an’ın üçte birine bedeldir.” buyurdu.
“Her kim bir defa İhlas Suresi’ni okursa, Kur’an’ın üçte birini okumuş gibidir. İki defa okursa Kur’an’ın üçte ikisini okumuş gibidir. Üç defa okursa bütün Kur’an’ı okumuş gibi ecre nail olur.”
Diğer hadisi şerifte:
“Sizden her birinizi her gece Kul hüvallâhü ehad’ı okumaktan ne meneder? Çünkü o, bütün Kur’an’a muâdildir.” buyuruluyor.