Hz Yunus’un Balığın Karnında Okuduğu Dua

By | 01 Mart 2014

sifali-dualarHz Yunus’un Balığın Karnında Okuduğu Dua Nedir? Hz Yunus (a.s.) Balığın karnına düşünce hangi duayı yapmıştır?

Yûnus (a.s.) balığın karnında karanlıklar içinde şöyle duâ etmişti: “Lâ ilahe illâ ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn.” Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni ten¬zih ve tesbîh ederim. Ben zâlimlerden oldum. (Enbiyâ: 87)