Hz Meryem’in Duaları

By | 14 Mart 2014

duaHz Meryem’in Duaları. İmran’ın zevcesi Allah Teala’ya şöyle niyazda bulunuyordu:

Rabbi innî nezertü leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel minnî, inneke entes semiy’ul aliym.

“Rabbim, karnımdakini azadlı bir kul olarak sana adadım. Benden olan bu adağı kabul et. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi kemaliyle bilen sensin.”

Allah Teala, İmran’ın zevcesinin bu duası üzerine şöyle buyurdu:

“Bunun üzerine Rabbi, onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu ve güzel bir şekilde yetiştirdi. Onu Zekeriyya’nın himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman (Meryem’in yanına) mihraba girse, onun yanında yiyecek bulurdu. “Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor? ” dedi. Meryem: “O Allah tarafından geliyor. Şüphesiz ki Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. ” dedi.