Hz. Âdem’in Seçme Duaları

By | 31 Ekim 2014

dualarHz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Allâhumme innî es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden. Yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh, hattâ tuhyiye minel îmâni birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Allâhumme sellim dînenâ velâ teslüb vaktenmez’i îmânenâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhemnâ, verzuknâ hayreddünyâ velâhireti, inneke alâ külli şey’in kadîr, ve bil icâbeti cedîr.

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, Senden kalbimi marifet nuru ile ebedi olarak diriltmeni istiyorum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah; istiyorum ki rahmetinle, beni imanla canlandırasın , çünkü Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.

Ey Allah’ım, dinimizi diri (salim) kıl, imanımızı son demde yok etme. Bize merhameti olmayanları üzerimize musallat kılma. Bizi dünya ve ahret rızkları ile rızklandırır. Çünkü Sen her şeye kadirsin. İcabete de layıksın.”

Bu duada imanın korunması istenmektedir. Çünkü iman, ovada yanan kandile benzer. Esen rüzgârdan o kandili korumak şart olduğu gibi, imanımızı da öylece korumamız, korunması için Allah’a yalvarmamız ve yukarıdaki duaya devam etmemiz lazımdır. Ancak bu vesile ile arzumuza kavuşmuş ve imanımızı korumuş oluruz.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.