Hz. Adem (a.s.) İle Hz. Havva Validemizin Yaptıkları Dua

By | 09 Haziran 2018

Hz. Âdem (A.S.) İle Hz. Havva Validemizin aşağıda ki duayı yaptıkları rivayet olunur.

“Rabbena zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine’I-hâsirîn.”

Manası:

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan, hüsrana uğrayanlardan oluruz. (A’râf: 23)