Her Sabah Okunacak Dua

By | 24 Haziran 2014

sifali-dualarHer Sabah Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhümme yâ mâlike rikâbel avâlimi ecmaîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Rabbi, edriknî birahmetike yâ Erhamerrâhimîn, ve neccinî minel ğammi yâ münciyel mü’minîn. Ve ferric ğammi yâ müferricel mekrûbîn.

Her Sabah Okunacak Dua Türkçe Manası : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) olan Allah’ın adıyla.

“Ey bütün âlemin gözetleyicisi olan Allah’ım. İlahlar yok, ancak Sen varsın. Seni noksan sıfatlardan uzak kılarım. Çünkü ben zalimler-den oldum. Rabbim, beni rahmetine ulaştır, çünkü Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Ve beni üzüntülerden kurtar, ey inanan¬ları kurtaran, ey üzüntüleri feraha çeviren Allah’ım.”

Bu bir sığınma ve yalvarma duasıdır. Büyükler devamlı bu dua-lara sarılmışlardır. Çünkü Peygamberim iz’in yapmış olduğu dualar çok zaman bu tür dualardı.

Halik’m yüceliğini ele alarak yalvarmak, arzuya en yakın bir va-sıtadır. Bilhassa sabahleyin yarı ölüm sayılan uykudan kalkınca, bu duaya devam etmek veya birkaç defa okumak ne kadar uygun bir harekettir.