Hakk’a Sığınma Duası

By | 03 Aralık 2014

sifali-dualarHakk’a Sığınma Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Sübhâne men elceme külle cebbârin bi kudretihi. Ve ehâte il- muhu bimâ fî berrihi ve bahrihi. Ve tahassantü bi esmâilleti akfâlühâ el-azametü lillâhi ve miftâhuhâ lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi.
Allâhumme binûri vechike ihfaznî min eşrâri halkıke, vahfaznî yâ men setruhu cemîlü, yâ Vâhiden kable külli ahadin, yâ Vâhiden ba’de külli ahadin. Lâ tekilnî liahadin bihakkı kulhuvallâhu ahadün. Eyvallâhi ahadün, eyvallâhi, eyvallâhi, eyvallâhi.

Allâhus-Samedü, eyvallâhi, eyvallâhi. Lem yelid, lâ vallâhi, lâ vallâhi.
Allâhumme bihakkı hâzihisûretil meniyyetişşerifeti. Es’elüke en tahcübenî min külli şerrin yenzilü minensem âi ve min külli şerrin yahrucu minel ardi ve min külli şerrin mâ telidühünnisâü bielfin lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Hakk’a Sığınma Duası Türkçe Anlamı : Bu mübarek dua Allah’a sığınmak için, içten içe ağlamak için okunacak dualardan bir tanesidir. Ancak devamlı okunmasında fayda vardır. Yoksa ara sıra okunmasıyla bir fayda umulması mümkün değildir.

Her hastanın ve bilhassa manen sıkıntısı olanın bu duayı okuması faydadan uzak değildir. İnsanın darlığı anında ve ferahlığı anında bu duaya devam etmesi lazımdır. Hüsnüniyetle ve sağlam bir itikatla okunması tavsiyeye şayandır.
İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa birçok hadis-i şeriflerinde, duada sağlam itikadın lazım olduğuna işaret buyurmuştur. Her insanın yalvarışı sağlam niyete dayalı olursa, kabuldür. Aksi halde yapılan duaların hiçbir geçerliliği yoktur.

Hakk’ın rahmet kapıları sonuna kadar açıktır. Ancak bu kapıları aramak ve gereken ilgiyi göstermek şarttır. Hasta nasıl ağrılar karşısında inlerse, dua eden kimse de Rabbine karşı böylece içten içe inlemeli, derdini Halik’a dökmeli ve isteğini samimi bir dille ortaya dökmelidir. Yoksa samimiyetsizlik içinde yapılan dualar kabule şayan değildir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.