Hafız Cemiyetinde Okunacak Dua

By | 21 Nisan 2014

dualarHafız Cemiyetinde Okunacak Dua Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhummahfâzil huffâzelkirâm an envâilbelâya, verham ümme­te Muhammedin bihürmetihim fîlbihâri velberâya. Allâhummahşurnâ maa hameletil Kur’ân’il kerîmil berereti yevmettelâki, lâsiyyemâ yevme tünâdî nebiyyünâ, yâ râkibel Burak, işfa’ lenâ yevmel fırâk, Allâhumme kemâ caalte hameletel Kur’âni râyetel-Islâm, fec’alhum lenâ yevmel kıyâmeti delîlen ilâ dâris selâm. Allâhumme tevvic ehlel Kur’ânil mücevvidîne bimehâsinet-ticân, ve cemmil ezkârehum yev­mel kıyâmeti beynel insi velcân. Allâhumme es’idil huffâzelkirâmi alâ menâbiri min nûri yevme yunâdil melâiketü fîl mahşeri, eyne hamele­tel Kur’ân.

Verkebhum âlâ nûril cinâni maal hûri vel vildâni vel ğilmân. Ve şeffi’hum ilâ dâris-selâm, yevme yünâdî alessırâtı eyne hameletel Kur’ân. Ve sallallâhu âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve selâmun alel mürselîn, vel-hamdülillâhi Rabbil âlemîn.

Hafız Cemiyetinde Okunacak Dua Türkçesi : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) Allah’ın adıyla.” “Allah’ım, değerli hafızları (huffaz-ı kiramı) çeşitli belalardan muhafaza eyle. Denizde ve karada bulunan Ümmet-i Muhammed’e bunların hürmetine merhamet eyle.”

“Allah’ım, bizi kavuşacağımız günde Kuran’ı hıfzeden hafızlarla birleştir, bizleri onlarla haşreyle. Özellikle, Peygamberim iz’e “Ey Burak’a Binen Peygamber” diye seslendiğin vakitte. Bize ayrılık gününde şefaat eyle.”

“Allah’ım, Kuran’ı hıfzettirdiğin gibi, İslam’ın şehametini (kahramanlığını, yiğitliğini) de muhafaza eyle. Hafızları kıyamet gününde bize delil ve öncü kıl, selamet evi olan Cennet’te onları öncü eyle.”

“Allah’ım, Kuran’ı tecvit üzere okuyanları taçlandır, kıyamet gününde insanlar ve cinler huzurunda onların zikirlerin güzelleştir.”
“Allah’ım, kıyamet gününde “Nerde hafız-ı kelamlar?” diye seslenildiği vakit, Sen o günde hafızları nurlu minberlerinin üzerine çıkar, onları her yönden mesut eyle. Onları huri, Vildan ve ğilmanlar (Cennet hizmetçileri) ile beraber, Cennet’in nurları üzerine bindir. Darüsselam’da, Sırat Köprüsü üzerinde “Nerde Kuran’ı hıfzedenler?” diye seslenileceği günde onlara şefaat etme imkânı ver.”

“Allah’ın rahmet ve merhameti Efendimiz Hz. Muhammed, onun ailesi ve ashabının üzerine olsun. Allah’ın selamı peygamberlerinin tümünün üzerine olsun. Hamd ve sena Âlemlerin Rabbi üzerine olsun.”

Bu dua hafızlık töreninde okunur. Hafızlar yapmış oldukları hafızlıklarını kanıtlamak için Kuran’ı baştan sona kadar halkın gözleri önünde okurlar, hatim yaparlar. Sonra da onların hakkında yukarıda¬ki dua yapılır. Dua hem onların feyizlenmeleri ve derece almaları için, hem de bizim onlardan şefaat almamız içindir. Böyle cemiyetler eskiden beri Türkiye’mizde olagelmişlerdir. Kuran’ı severler, uzak yollardan hafızlık cemiyeti duasına gitmek için gayret gösterirler ve feyiz almak için duaya iştirak ederler. Her meclisin duası ayrı ayrıdır. Mesela nikah merasimindeki dua başka, yemek sofrasındaki dua başka, hafızlık törenindeki dua başkadır. Her şey yerine ve zamanına göre değer kazanacaktır. Bunun için bu husustaki duaların çok daha geniş olması mümkündür. Fakat biz burada Merhum Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Efendi’nin bu yoldaki duasını aldık ve kitaba seçme olarak yazdık. Allah hepimize bunun feyzini nasip buyursun.

Âmin.

Category: Dualar ve Anlamları

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.