Hadid Suresinin Fazileti

By | 03 Mart 2014

duaHadid Suresinin Fazileti Çok Fazladır. Bu Sure Kur’an-ı Kerim’de ki diğer sureler gibi çok hikmetli bir suredir. Hadid Suresinin Faziletine Dair Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekütunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir.”(1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid Suresini okuyan kişi, Allah’a ve peygamberlere iman etmiş olanlardan yazılır.”(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihât (Kuran-ı Kerimde “Sübhane”, “Sebbeha”, ve “Yüsebbihu” kelimeleriyle başlayan İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la) surelerini okurdu.(3)

İrbad bin Sariye (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce el-Musebbihat 8denilen sureleri) okur ve: “Bu surelerin içerisinde bir ayet vardır ki bin ayetten daha faziletlidir.” buyururdu.(4)

Hafız İbni Kesir’e göre hadisi şerifte faziletinden bahsedilen ayeti kerimeden maksat Hadis Suresinin 3. ayeti kerimesidir.(5)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kendinde şüphe ve vesveseden bir şey hissedersen, (besmele ile beraber Hadid suresinin 3. ayeti olan) ayetini oku.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den Rivayet Edildi ki:

Hadid Suresinin 3. ayetini okumak 1000 ayete denktir.
Hadid suresinin 1-6. ayetini yazıp üzerinde taşıyan kişi, savaş meydanında silahlara karşı Allah tarafından korunur.
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Dipnot ve Kaynaklar
Suyuti, Câmi’ussağir, 4/467, no.6001,Beyhaki, Şü’abül-İman
Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 2/472
Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
Ebu Davud, Edeb, 98; Tirmizi, Dua, 22
Suyuti, El-İtkan, 2/399