Hacet Namazı için Dua

By | 11 Ekim 2014

duaHacet Namazı için Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Ailâhumme inni es’elüke, yâ Rabbe külli §ey’in ve yâ hâlika külli şey’in ve yâ âhire külli Şey’in ve yâ âlimen bikülli şey’in. İnni es’elüke bi kudretikelletî kadderte bıhâ alâ külli şey’in. Heblenâ külle şey’in ve edhilnelcennete bilâ şey’in. Velâ tes’elnâ bi izzetike ve azametike ve lütfike ve keremike yâ kerîmü bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Lâ ilâhe illallâhu ilâhen vâhiden ve nahnü lehü müslimün. Vel- hamdüllillâhi Rabbil-âlemîn

Hacet Namazı için Dua Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, Senden isterim. Çünkü Sen her şeyin Rabbi ve her şeyin yaratıcısısın ve her şeyin sonusun. Her şeyi bilensin. Her şeyi takdir edensin. Kudretin hakkı için Senden isterim. Her şeyi bana hibe et, bir şey istemeden beni Cennet’e koy. Eşyadan bir şey istemiyorum, ancak Senin izzetinle benim ihtiyaçlarımın teminini istiyorum. Azametin, lütfün, keremin hakkı için, kerim olan Allah, rahmetinle bana merhamet et. Çünkü Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın, teksin, biz hepimiz Sana itaat eder ve Sana teslim oluruz. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a layıktır.”

Hacet Duası çok makbul bir duadır. Herhangi bir istek için Hacet Namazı kılınır, arkasından bu dua yapılır. Büyüklerimiz tarafından tecrübe edilmiş bir namazdır. Peygamberimiz bu hacet duasını okumuş ve namazını kılmıştır; bu hususta çeşitli rivayetler vardır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.