Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua

By | 30 Ekim 2014

dualar1Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme entel Melikül Hakkul Mübîn, Muhammedün Resûlullahi sâdıkul va’dül emîn, velekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyün lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in kadîr, vec’alnî anil belâi vel kadâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakki sûreti Yâsin vel Kur’âni’l Hakîmi, yâ Erhamerrâhimîn.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin, sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin, sübhâne men ca’ale hazâinehü beynel kâfi vennûn, sübhâne men erâde şey’en en yekûle lehü kün feyekün, fesübhânellezî biyedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi turceûn, ve sallallâhu alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : 

“Hakiki ve zahir (apaçık) mülk sahibi Şensin. Hz. Muhammed, Allah’ın Resulü, sadık ve emniyetli bir peygamberdir. Mülk Senin, hamd da Sana layıktır. Canlandıran ve öldüren Şensin. Sen dirisin, ölmezsin. Hayır, Senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Beni bela ve kazalardan koru. Nefsimden, Şeytan’dan ve düşmandan beni muhafaza eyle. Yasin hürmetine ey Merhametlilerin En Merhametlisi.”

“Her türlü sıkıntıyı yok eden Allah ne yücedir. Her borçlunun borcunu gideren Allah ne yücedir. Bütün hazinelerine Kaf ve Nun arasında toplayan Allah ne yücedir. Bir şeyin olmasını dilediğinde ol diyen ve hemen o şeyin oluverdiği Allah ne yücedir. Her şeyin mülk ve tasarrufunu elinde bulunduran Allah, her şeyden yücedir, dönüş ancak O’nadır. Salât ve selam Hz. Muhammed (s.a.v.) üzerine, onun ailesi ve ashabı üzerine olsun.

Yukarıdaki dua güçlüğü yenmek için okunacaktır. Evet, bütün güçlükleri yenen Allah’tır. Ancak Allah’a yapılacak olan yalvarmalar boşa çıkmayacaktır. Her sıkıntılıyı, her dertliyi feraha kavuşturan Allah olacaktır. O, Murat ettiğini bir anda yapar, yapmak istemediğini yapmaz. O’na kimse hesap soramaz. Hâkimlerin hakimi o’dur. O’nun lütfü da bol, azabı da çoktur. Sıkıntı ve ferahlanma insan içindir. İnsanoğlu bazen ferah ve bazen de kederlidir.

Kederlerini azaltmak için içtenlikle bu mübarek duaya devam etmek tavsiye edilmektedir. Nasıl insan kendisini kovalayan bir aslandan kurtulmak için ağaca çıkıyorsa, güçlükleri yenmek isteyen kimse de ihlasla bu duayı defalarca okumalıdır. İşim görülmedi diye hemen bırakmamalıdır. Mutlaka bir defasında duası isabet edecektir.
Bu dua belaya ve sıkıntılara karşı okunan ve okunması gereken bir önemli duadır. Birçok ulema güçlük karşısında bu duayı okumuşlar, Yüce Mevla’ya sığınmışlar ve gereken ferahlığı bulmuşlardır.
Hz. Peygamberimiz sıkıntıya maruz kaldığı vakit bu duayı okur, feraha kavuşurdu. Ezkar kitabının 187. sayfasında bu duanın önemi hakkında geniş malumat vardır.

İnsan önce Allah’a dayanacak, sonra bu mübarek dualara gönlü ile bağlanacak ve yalvaracak ki güçlükleri Allah’ın

izniyle yenmiş olsun. Cenabı-ı Hak, Peygamberim iz’e şöyle buyurmaktadır:

“Bir kere azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (güven, dayan). Çünkü Allah mütevekkil olanları sever. ” 125
Görülüyor ki duada azim ve sebat (kararlılık), cehd ve gayret (çaba) lazımdır. Aynı zamanda duanın kabulünü de Mevla’dan istemek lazımdır.
İşte yukarıda arz ettiğimiz dua bunun canlı bir numunesidir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.