Gönlün Ferahlanması İçin Dua

By | 27 Aralık 2014

sifali-dualarGönlün Ferahlanması İçin Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Allâhumme innî es’elüke yâ alîmel hafiyyeti, yâ menissemâü bi kudretihi mebniyyetün. Yâ menil arda bi kudretihi medhiyyetün. Ve yâ menişşemsü vel-kameru binûri celûlihi müşrikatün müdîetün. Ve yâ mukbilen alâ külli nefsin zekiyyetin, ve yâ meşkine ru’bil hâifîne ve ehlil beliyyeti. Ve yâ men havâyicel halkı indehü makdiyyeten. Ve yâ men necâ Yûsufe minel abdiyyeti, ve yâ men leyse lehu bevvâbun Adin, ve lâ sâhibun yuğşâ, ve lâ vezîrun yü’tâ. Ve lâ ğayrehu Rabbün yüd’â, ve lâ yezdâdü alâ havâyici illâ keremen ve cûden. Salli alâ sey- yidinâ Muhammedin ve âlihi, ve a’tınî suâlî inneke alâ külli şey’in kadîrun. Yâ Kayyûmü, yâ Erhamerrâhimîn.

Gönlün Ferahlanması İçin Dua Türkçe Anlamı : Bu duada manevi fazilet vardır. İç azalarımızın nurlanmasına vesiledir. Gönlümüzün parlamasına, Hakk’a iyice sarılmamıza ve ferahlanmaya sebeptir. Bütün evliyaullah (Allah dostları, veliler), bu duaya devam eylemişlerdir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.