Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua

By | 25 Nisan 2014

duaGemiye Bindiğinde Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi mecrehâ ve mürsehâ, inne Rabbi leğafûrun rahîm. Vemâ kaderullâhe hakka kadrihi vel ardu cemîan kabdatuhu yevmel kıyameti vessemâvâtü matviyyâtün biyemînihi, sübhânellâhi ammâ vüşrikûn.

Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua Türkçesi : “Gemiye Allah’ın adıyla binin ki onun yürümesi de, demir atması da Allah’ın iradesiyledir. Çünkü Rabbim, Gafur’dur (Bağışlayıcı), Rahim’dir (Esirgeyici).”

“Onlar Allah’ı gerektiği gibi tazim ve takdir edemediler. Kıyamet Günü yeryüzü hep birden O’nun avucundadır (kudret elindedir), gökler ise sağ eliyle bükülmüştür. O, ortak koştukları şeylerden tamamıyla münezzehtir, yücedir.”