Fatiha-i Şerife’nin Faziletleri

By | 08 Ocak 2014

duaFatiha-i Şerife çok şifalı ve makbul bir suredir. Fatiha-i Şerife’yi okumak insanda çok değişik etkiler yapmaktadır. İşte Fatiha-i Şerife’nin Faziletleri ;

– Fatiha-i Şerife’yi yatarken okuyan kimse ölümden başka her türlü kötülüklerden korunur.
– Kırk defa yazılarak suda silinerek içilir, hastanın yüzü ve elleri de aynı su ile silinirse, bi iznillah şifa bulur.
– Tehlike anlarında (10)’ar defa okunur.
– Cuma günü yazılarak taşınırsa cinlerin şerrinden korunur.
– Bu sure yazılır, yağmur suyu ile silinerek içilirse, kalb çarpıntısından ve korkudan şifaya kavuşur.
– Kim Fatiha Suresi’ni “İyyâke nesteıyn”e kadar, Sure-i İhlas’ı sonuna kadar okuduktan sonra “Allâhümmecma’ beynî ve beyne hâcetî kemâ cema’te beyne esmâike ve sıfâtike yâ zel celâli vel ikram” duasını üç kere okursa, Allah’ın izni ile dileği yerine gelir ve bu kişinin duası da makbuldür.
– Farz namazlardan sonra her gün Fatiha-i Şerife’yi (18) defa, yatsı namazından sonra ise (28) defa okuyanın rızkı çoğalır.
– Temiz bir tabağa yazılır. Yazı, gül suyu ile silinir, kulağa damlatılırsa kulak ağrısına şifadır.
– İki rekatlık namazın her rekatında yedişer Fatiha, üçer İhlâs okuyarak namaz kılan kimsenin dileği bi iznillah hasıl olur.