Fatiha-i Şerife’nin Fazileti

By | 31 Aralık 2014

sifali-dualarFatiha-i Şerife’nin Fazileti Arapçası :  (1) Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. (2) Elhamdü-lillâhi Rabbil- âlemîn. (3) Er-Rahmânir-Rahîm. (4) Mâliki yevmid-dîn. (5) İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. (6) İhdines-sırâtaPmüstekîm. (7) Sırâtal- lezîne en’amte aleyhim, ğayril-mağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha-i Şerife’nin Fazileti Türkçe Anlamı : (1) Rahman-Rahim Allah’ın adıyla, (2-4) Hamd, o Âlemlerin Rabbi, o Rahman-Rahîm, o Din Günü’nün Sahibi olan Allah’a aittir. (5) Yalnız Sana ibadet (kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. (6-7) Hidayet et bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazap olunanların ve sapkınların yoluna değil.

Fatiha Suresi yedi ayettir. Her ayetinde bizim için binlerce hassa ve şifalar mevcuttur.

Fatiha Suresi, Kuran’ın anahtarı niteliğindedir.

Fatiha Suresi’nin her namazın rekâtı başında okunması vaciptir. Bu hususta Hazreti Peygamberim iz’in (s.a.v.) birçok hadis-i şerifleri vardır.

Bu itibarla, yapacağımız duaların başında Fâtihâ-i Şerife’yi okumamız, çok önem taşıyacak ve bizlere mezarda da şefaat öncüsü olacaktır.

Category: Duaların Faziletleri

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.