Ezber ve Anlayış Gücünü Artıran Manevi Bir Reçete

By | 21 Şubat 2015

Ezber ve Anlayış Gücünü Artıran Manevi Bir Reçete

Allahümme ahricna min zulümatil vehmi ve ekrimna bi nüril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlıke venşur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahımiyn.
Fazileti: Her kim derse başlamadan önce bu duayı okursa Allah (c.c.) onu zihni bulanıklık ve dağınıklıktan kurtarır, anlayış gücünü artırır.

Musa b. Muhammed (rahimehüllah) bu hususta aşağıdaki duayı okumaya günde (11) on bir defa devam ederdi:

Bismillahirrahmanirrahim” Fe fehhemnaha süleymane ve küllen ateyna hukmen ve ılmen ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr* Ve künna faıliyn* Ya hayyü ya kayyumü ya rabbe musa ve harüne ve rabbe ibrühime ve ya rabbe muhammedin sallellahü ve selleme aleyhim ecmeıyn* Ürzukniyel fehme verzukniyel ıIme vel hıkmete vel akle bi rahmetike ya erhamer rahımiyn”.