Ezan Okuyanı ve Müezzini Duyduğu Zaman Diyecekleri

By | 21 Şubat 2015

Müezzini ve kamet getireni duyduğu zaman dediklerini tekrarlaması müstehaptır. Ancak hayya alassalah, hayye alelfelah bundan müstesnadır ki onlarda, lahavle vela kuvvete illa billah, der. Essalatü hayrun mi-nennevm’de de, sadakte ve bererte (doğrusun, haklısın) der. Bazısı da, sadaka resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, (Resulul-lah doğru söylüyor;) essalatü hayrun minennevm (nam uykudan hayırlıdır,) der demişlerdir. Kadkametissalahda da, ekamehallahu ve edameha (Allah onu hep devam ettirsin) der. Eşhedü enne Muhammeden Resulullahdan sonra da, ve ene eşhedü enne Muhammeden Resulullah (ben de şe hadet ederim ki Muhammed Allah’ın Resulüdür), der. Sonra da, radeytü billahi rabba vebimuhammedin resula vebilis-lami dina (Allah’ı Rab, Muhammedi Resul ve islamı din olarak kabul ettim) der. Ezanın tamamını tekrarlayarak bitirdikten sonra vesil duasını okur: Allahümme rabbe hazihiddavetit tammeh vessalatil ka-imeh, ati muhammedenil vesilete velfadileh vebashü maka-men mahmudenillezi vaadteh Ey bu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi Allah’ım, Muhammed’e vesile ve fazilet ver. Onu va’dettiğin makam-ı mahmuda yükselt. Sonra da dünya ve ahiretle ilgili istediği duayı eder.