Eyyüb Aleyhisselam ın Duası

By | 21 Şubat 2015

İnni messenİyed durru ve ente erhamür rahımiyne.

«Şüphe yok ki, beni zarar kapladı. Yarabbi, sen rahmet edenlerin en merhametlisisin.»

Şüphesiz bu dert beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. (Enbiyâ: 83) Eyyûb (a.s.) yine bu hastalıktan dolayı şöyle duâ etmiş, sadece durumunu belirtmiştir: Bu dualar, Kur’ân-ı Kerîm’de öğretilen dualardandır. Bunlar, Eyyûb (a.s.)’ın Hastalık ânında yaptığı dualardır. İnnî messeniye’d-durru ve ente erhamu’r-râhimîn.” “İnnî messeniye’ş- şeytânu binusubin ve azâb.” Şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu. (Sâd: 41) Âyetin içinde “enru’ şeklinde okunur. Ancak, “enne’den başlandığı zaman Arapça gramer yapısına göre “innî şeklinde okunur. •Âyetin içinde “ennî’ şeklinde okunur. Ancak, “enne”den başlandığı zaman Arapça gramer yapısına göre “innî şeklinde okunur.